top of page
pic-banner-bg.jpg

ชุดซอฟต์แวร์ สำหรับธุรกิจยุคใหม่

ระบบ ERP, CRM, POS, งานบริการ, ผลิต, สต๊อก, บัญชี

ใช้งานง่าย ตอบโจทย์พนักงานทั้งองค์กร

ผู้ใช้งาน 12 ล้านคนทั่วโลก

home.jpg

ใช้งานง่าย ตอบโจทย์พนักงานทั้งองค์กร

ผู้ใช้งาน 12 ล้านคนทั่วโลก

DTR_LOGO-NAME.png

บริษัทดาต้ารูท เอเซีย จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2013 ให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานทางธุรกิจ และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบ Odoo มาตั้งแต่ปี 2015 นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร โดยมีหมายเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ลำดับที่ 0538 

งานขาย

CRM, การตั้งราคาสินค้า, โปรโมชั่น, คิดค่าคอมมิชชั่น, ใบเสนอราคา, อนุมัติใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, การวางบิล, ติดตามสถานะงาน, รายงานวิเคระห์การขาย

งานจัดซื้อ

ประวัติ Supplier, ประวัติการซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ระบบแจ้งเตือน และสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ, การอนุมัติใบสั่งซื้อ, ติดตามสถานะการสั่งซื้อ, รายงานต่างๆ

คลังสินค้า

สร้าง Location ได้ไม่จำกัด, ทราบสถานะของ Stock ได้แบบ realtime, เชื่อมต่อกับใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ใบเบิกของ ใบสั่งผลิต  ใบรับของ ใบส่งของ 

วิเคราะห์โครงการ

ตั้งงบประมาณ และ ติดตามสถานะทางการเงิน รายรับ รายจ่ายของแต่ละโครงการ เชื่อมต่อกับข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ใบสำคัญต่างๆ 

ขายหน้าร้าน POS

แคชเชียร์หน้าร้าน, ออกใบเสร็จแบบเต็ม และแบบย่อ, กำหนดให้เช็ค หรือไม่เช็คสต๊อกก่อนขาย, เช็คสต๊อกข้ามสาขา, เซ็ตโปรโมชั่น, กำหนดส่วนลด, รองรับการทำงานหลายสาขา หรือ ธุรกิจ แฟรนไชส์ สามารถทำงานแบบ Offline ได้

E-Commerce

ขายของออนไลน์ โดยข้อมูลสินค้า ราคา และสต๊อก ดึงจากระบบหลัก สามารถปรับแต่งหน้าร้านได้เอง ใส่คำอธิบายและรูปสินค้า พร้อมทั้งกำหนดว่าสินค้าตัวไหนบ้างที่จะขายออนไลน์

งานติดตั้ง

งานบริการหลังการขาย งานให้บริการนอกสถานที่ งานติดตั้ง งานซ่อมบำรุง จ่ายงานให้พนักงาน การติดตามงาน ตรวจสอบสถานนะงาน การจัดทำใบเสนอราคา และ ใบแจ้งหนี้ สำหรับค่าบริการ

บัญชี และการเงิน

รองรับทั้งระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง, เงินสดย่อย, เงินทดรองจ่าย, ทะเบียนทรัพย์สิน 

รายงาน

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี, รายงานสินค้าคงเหลือ, รายงานสินค้าและวัตถุดิบ, งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล, รายงานลูกหนี้คงเหลือ, รายงานเจ้าหนี้คงค้าง, รายงานลูกหนี้รายตัว, รายงานเจ้าหนี้รายตัว, รายงานบัญชีแยกประเภท

วางแผน และผลิต

กำหนด BOM, ขั้นตอนการผลิต, ต้นทุนมาตรฐาน, เชื่อมต่อกับงานขาย จัดซื้อ สต๊อก, ออกใบสั่งผลิต, วางแผนและ ควบคุมการผลิต, วัดประสิทธิภาพ และต้นทุนการผลิต

ซ่อมบำรุง

รองรับการวางแผนการซ่อมบำรุงตามรอบ และการแจ้งซ่อมตามใบงาน บริหารจัดการตารางงานเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ควบคุมการเบิกอะไหล่ และการขอซื้ออะไหล่

ควบคุมคุณภาพ

กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ตามประเภทสินค้า และตามกระบวนการทำงาน ทั้งการรับของเข้าคลังสินค้า การย้ายของ การส่งของ หรือระหว่างการผลิต

เข้าใช้งานได้จากทุกที่ผ่าน Internet

Sales - Customer (4MB).gif
pic-banner-bg.jpg
  • ใช้งานง่าย ไม่ต้องติดตั้ง Software เพิ่มเติม โดยเข้าใช้งานผ่าน Web Browser ต่างๆ ได้ทั้ง Chrome, Safari, Edge, Firefox

  • เลือกติดตั้ง App จาก App Store หรือ Google Play สำหรับอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet

appstore.png
pic-access-anywhere.png

ข้อมูลทุกส่วนเชื่อมต่อถึงกัน

pic-banner-bg.jpg

ทุกระบบงานใน Odoo เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลชุดเดียว ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ สอดคล้องกันทั้งองค์กร

erp.png

วีดีโอ สาธิตการใช้งาน

Contact
bottom of page