top of page
Artboard 1.png

คุณสมบัติระบบงานขาย

เสนอราคา

ออกใบเสนอราคาและใบสั่งขาย

 • ออกใบเสนอราคาและใบสั่งขาย

 • กำหนดราคามาตรฐาน และราคาเฉพาะกลุ่มสินค้า หรือ เฉพาะกลุ่มลูกค้า

 • ระบุส่วนลดตามกลุ่มลูกค้า หรือ รายลูกค้า

 • ตรวจสอบราคาขาย ไม่ให้ขายต่ำกว่าราคาทุน

 • กำหนด และตรวจสอบวงเงินเครดิตลูกค้า

 • ระบุส่วนลดได้ทีละรายการ หรือท้ายบิล

 • กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้หลายระดับ

 • สามารถกำหนดให้พนักงานขายแต่ละคนเข้าถึงข้อมูลใบเสนอราคา หรือใบสั่งขายเฉพาะของตัวเองเท่านั้น ในขณะที่หัวหน้าสามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดในทีมตัวเอง

 • กำหนดขั้นตอนการขออนุมัติได้แบบไม่จำกัดขั้นตอน สามารถระบุผู้อนุมัติในแต่ละขั้นตอนได้ และกำหนดผู้ที่สามารถอนุมัติแทน โดยระบุเป็นช่วงเวลาได้

 • สามารถส่งสินค้า และ ออก invoice ได้แบบเต็ม และ บางส่วนจากใบสั่งขาย

 • บันทึกการรับคืนสินค้า และ ออกใบลดหนี้

 • รายงานสรุปการขาย, ส่งสินค้า, รับคืนสินค้า

 • กำหนดราคามาตรฐาน และราคาเฉพาะกลุ่มสินค้า หรือ เฉพาะกลุ่มลูกค้า

 • ระบุส่วนลดตามกลุ่มลูกค้า หรือ รายลูกค้า

 • ออกใบงาน และติดตามชั่วโมงการทำงานผ่านระบบ Timesheet

 • ออก invoice ได้หลายรอบ โดยสามารถอ้างอิงข้อมูลจาก Timesheet ได้

เสนอราคา งานบริการ

ตั้งราคาได้ทั้งแบบ ราคาตายตัว และราคาแบบอัตราตามชั่วโมงการทำงานจริง

เสนอราคา สินค้าให้เช่า

 • กำหนดค่าเช่าได้หลายอัตรา ตามระยะเวลาสัญญาเช่า เช่า ราคาเช่ารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี

 • ติดตามสถานะสินค้าทั้งที่อยู่ในคลังสินค้า และที่ปล่อยเช่าได้

 • สามารถออก Invoice ได้หลายรอบ

 • ตรวจสอบการส่งมอบสินค้า และการรับคืนสินค้าเมื่อสิ้นสุดสัญาเช่า

 • ออกใบเสนอราคา เพื่อประเมินค่าซ่อน ทั้งค่าอะไหลาและค่าแรง

 • กำหนดประเภทของใบงานได้ว่า เป็นง่านซ่อมในระยะเวลารับประกันสินค้าหรือไม่

 • กำหนดได้ว่าการออก Invocie เป็นการออกก่อนซ่อม หรือหลังซ่อม

 • ควบคุมการเบิกอะไหล่ด้วยระบบ Inventory

เสนอราคา งานซ่อม

ขายหน้าร้าน POS

 • กำหนดจุดขายได้ไม่จำกัด

 • รองรับการขายแบบหลายสาขา

 • กำหนด Location ในคลังสินค้าสำหรับแต่ละจุดขายแยกกันได้

 • ตั้งค่าแต่ละจุดขายได้อิสระจากกัน 

 • กำหนดหมวดหมู่สินค้า ที่ต้องการขายในแต่ละจุดขายได้

 • กำหนดราคาขาย โปรโมชั่น ส่วนลด ของแถมได้หลายหลาย

 • รองรับระบบสมาชิก สะสมแต้ม

 • ตรวจสอบยอดขายในแต่ละจุดขายได้แบบ Realtime

 • รองรับอุปกรณ์ POS ที่หลากหลาย ทั้ง POS Station ระบบ Windows, Android, iPad,  อุปกรณ์หน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen)

 • รองรับการสแกนบาร์โค้ดรหัสสินค้าเพื่อบันทึกรายการขาย

 • รับจองสินค้าผ่านการออกใบเสนอราคา หรือ order ผ่าน Website จากนั้นนำมาชำระเงินที่ POS

 • รองรับการพิมพ์ใบเสร็จแบบย่อ และแบบเต็ม

 • รองรับการส่งใบเสร็จให้ลูกค้าทางอีเมล์ จากหน้าจอ POS

 • ขายสินค้า Online ผ่านระบบ E-Commerce Website

 • ข้อมูลสินค้า สต๊อก ลูกค้า เป็นข้อมูลช่ดเดียวกับระบบงานขายอื่นๆ

 • สามารถตั้งราคาสำหรับขายผ่านทาง Website แยกต่างหากจากช่องทางการขายแบบอื่น

 • สร้างเมนู, Page, Content ได้หลากหลายผ่านระบบ Content Management System: CMS ในตัว

 • รองรับระบบ Shopping Cart & Checkout

 • ระบบรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จากหลายหลาย platform เช่น Asiapay, Stripe, PayPal

 • วิเคราะห์ข้อมูล Shopping cart ที่ไม่สมบูรณ์ (Abbondon Cart)

 • ลูกค้าสามารถ Login เพื่อรับราคาเฉพาะของตัวเอง 

 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ และสั่งซื้อซ้ำได้

ขายออนไลน์
E-Commerce

คุณสมบัติ ระบบงานอื่นๆ

วิดีโอ สาธิตการใช้งาน

Contact
bottom of page