top of page

Dropship และ Subcontracting ใน Odoo 17
การดรอปชิป (Dropshipping) และดรอปชิปร่วมกับการให้บริการช่วยผลิต (Subcontracting) เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายสินค้าและบริการได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมในการผลิตหรือคลังสินค้า ซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจอย่าง Odoo นำเสนอโมดูลและฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้การดำเนินการดรอปชิปและดรอปชิปร่วมกับการให้บริการช่วยผลิตนั้นง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


 


Dropship


ดรอปชิป (Dropshipping) คือ วิธีการจัดส่งสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายไปยังลูกค้า โดยที่ผู้ขายไม่ต้องเก็บสินค้าเหล่านั้นไว้ที่คลังของตัวเอง Odoo ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกับการดรอปชิปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการตั้งค่าและการสร้างคำสั่งซื้ออัตโนมัติที่ส่งไปยังผู้จำหน่ายเมื่อมีคำสั่งซื้อจากลูกค้า เทคนิคนี้ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลังDropship


 

Dropship ร่วมกับการจ้างผลิต (Subcontractor)


การให้บริการช่วยผลิต (Subcontracting) คือ กระบวนการที่ธุรกิจมอบหมายงานผลิตหรือบางส่วนของกระบวนการผลิตให้กับบริษัทอื่นเพื่อดำเนินการ Odoo ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกับกระบวนการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามสินค้าในกระบวนการผลิต การปรับปรุงสถานะของสินค้า และการจัดส่งสินค้าที่เสร็จสิ้นจากผู้ผลิตช่วยผลิตไปยังลูกค้าโดยตรง


การรวมดรอปชิปกับการให้บริการช่วยผลิตใน Odoo ช่วยให้ธุรกิจสามารถเสนอสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อนและปรับแต่งได้มากขึ้นให้กับลูกค้า โดยไม่ต้องเพิ่มภาระในการจัดการและคลังสินค้า การทำงานร่วมกันนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและขยายโอกาสทางธุรกิจDropship ร่วมกับการจ้างผลิต (Subcontractor)


 

ประโยชน์


  • ลดต้นทุนและความเสี่ยง: ไม่ต้องลงทุนในคลังสินค้าหรือกังวลเกี่ยวกับสินค้าคงคลังที่ไม่ขายได้

  • ความยืดหยุ่น: สามารถเพิ่มหรือลดประเภทสินค้าตามความต้องการของตลาดได้อย่างง่ายดาย

  • ขยายธุรกิจ: ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายไปยังตลาดใหม่ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสินค้าคงคลัง


การใช้ Odoo สำหรับดรอปชิปและดรอปชิปร่วมกับการให้บริการช่วยผลิตไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินการของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าผ่านการเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพ
44 views0 comments

Comments


bottom of page