top of page

ซื้อ-ขายระหว่างบริษัทในเครือด้วย Inter Company ใน Odoo 17 • เปิดใช้งาน multi-company และ inter-company

 • สร้างใบสั่งซื้อ (PO) ไปยังบริษัทในเครือ

 • ระบบสร้างใบคำสั่งชาย (Sales Order) ที่มีข้อมูลตรงกับ PO ให้กับบริษัทในเครือ

 • ส่งของ จากบริษัทในเครือ

 • รับของจากบริษัทที่ออกใบ PO

 • สร้าง Vendor Bill จากบริษัทที่ออก PO

 • สร้าง Customer Invoice จากบริาทในเครือ 

ฟีเจอร์ระหว่างบริษัท (Inter-Company) ใน Odoo ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและทำให้การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทภายในโครงสร้างองค์กรเดียวกันเป็นไปอย่างราบรื่น ฟีเจอร์นี้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการหลายบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยอนุญาตให้มีการรวมกลุ่มและจัดการธุรกรรมต่างๆ เช่น การขาย, การซื้อ, และรายการบัญชีระหว่างกันได้อย่างง่ายดาย ยกตัวอย่างเช่น


 • การสร้างรายการที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ: เมื่อมีการบันทึกธุรกรรมในบริษัทหนึ่ง Odoo สามารถสร้างธุรกรรมที่ตรงกันในบริษัทอื่นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คำสั่งซื้อในบริษัท A สามารถสร้างคำสั่งซื้อในบริษัท B ได้โดยอัตโนมัติ

 • การซิงโครไนซ์แคตตาล็อกสินค้า: ช่วยให้ข้อมูลสินค้าตรงกันข้ามบริษัท ทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นขึ้น

 • การใช้ลูกค้าและซัพพลายเออร์ร่วมกัน: อนุญาตให้จัดการลูกค้าและซัพพลายเออร์ที่มีการโต้ตอบกับหลายบริษัทภายในกลุ่ม โดยเก็บข้อมูลให้มีความสอดคล้องและเป็นศูนย์กลาง

 • การบัญชีระหว่างบริษัทอัตโนมัติ: สร้างรายการบัญชีที่จำเป็นเพื่อสะท้อนถึงการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทโดยอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการบัญชีง่ายขึ้นและมีความถูกต้อง73 views0 comments

Comments


bottom of page