สาธิตการใช้งานระบบ Odoo 13 Point of Sale (POS)
การเซ็ตค่าเบื้องต้น

การเปิดขาย

การขายแบบ โปรโมชั่น

ระบบสมาชิก สะสมแต้ม

ขาย Voucher

ขายสินค้าแบบมีตัวเลือกเพิ่มเติม (Variant)

ขายสินค้าจัดชุด (Combo)

กำหนดราคาขายเฉพาะกลุ่มลูกค้า (ราคาสมาชิก)

การขายด้วยบาร์โค้ดตามหน่วยนับ และการตั้งราคาของแต่ละหน่วยนับ

355 views0 comments