top of page
Odooportal Solutions (4).jpg

B2B Customer Webportal

ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อ และ
ติดตามสถานะออเดอร์ ด้วยตัวเอง

สำหรับธุรกิจที่เริ่มกระบวนการขายโดยการเปิดใบเสนอราคา และมีออเดอร์ จากลูกค้าเป็นรอบๆ เช่น สั่งของทุกสัปดาห์ หรือ ทุกเดือน

ขายสินค้าในลักษณะ เติมวัตถุดิบให้ลูกค้า

ระบบให้ลูกค้าสามารถ login เข้าระบบ และสั่งของได้ด้วยตัวเอง

สะดวก รวดเร็ว

  • ลูกค้าตรวจรายการสินค้าที่ระบบเสนอขาย และกรอกจำนวนที่ต้องการ

  • รายการสินค้าทั้งหมด แสดงในหน้าเดียว สะดวกรวดเร็ว ต่อการสั่งซื้อ

  • ลูกค้าสามารถ นำออเดอร์ที่เคยสั่งไปแล้ว มาสั่งซื้อซ้ำได้

  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบ สถานะออเดอร์ และกำหนดการส่งของได้ด้วยตัวเอง

  • สามารถกำหนดให้ลูกค้าเห็นเฉพาะ รายการสินค้าที่ต้องการเสนอขายให้เท่านั้น       

  • สามารถตั้งค่าให้ลูกค้าแต่ละราย เห็นรายการสินค้าไม่เหมือนกัน  

  • กำหนดจำนวนซื้อตั้งต้นได้

  • ออเดอร์จากลูกค้า จะถูกส่งเข้าระบบ ด้วยสถานะใบเสนอราคา และให้พนักงานขาย ทำการตรวจสอบ เช่น ตรวจสอบสต๊อก ยืนยันเวลาส่งมอบสินค้า 

การแจ้งเตือน

เมื่อลูกค้าส่งออเดอร์เข้าระบบ สามารถตั้งค่าให้มีการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ไปยังพนักงานขาย ที่รับผิดชอบลูกค้ารายนั้น

City from Below

โซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง

การบริการจัดการ ใบเสนอราคา

bottom of page