top of page
3.jpg

Quotation Management

บริหารจัดการใบเสนอราคา

สถานะเอกสาร, ส่วนลด

สินค้า, 
ตารางราคา

ควบคุม และติดตามการเสนอราคาอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติการเสนอราคาทั้งหมด ถูกจัดเก็บไว้ในระบบ

หมดปัญหาจากการที่พนักงานขายลาออก และไม่สามารถตามเรื่องต่อได้

ใบเสนอราคา

 • สามารถดึงข้อมูลลูกค้า ชื่อ ที่อยู่ จากระบบ เพื่อสร้างใบเสนอราคาใบใหม่ได้

 • รองรับการทำ Revision เมื่อต้องการแก้ไขใบเสนอราคา ที่จัดส่งให้ลูกค้าไปแล้ว  

 • ค้นหาข้อมูลสินค้าในระบบได้จากหน้าใบเสนอราคา รองรับการค้นหาด้วยการพิมพ์อักขระบางส่วนของชื่อสินค้า ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 • กำหนดตารางราคา (Pricelist) ตามกลุ่มลูกค้าได้

 • กำหนดราคาแบบขั้นบันได ตามจำนวนที่ขาย

 • กำหนดราคาตามหน่วยนับต่างๆ เช่น ชิ้น กล่อง แพ็ค

 • ระบุส่วนลด (Discount) ได้ทั้งระดับรายการสินค้า และ ทั้งใบเสนอราคา

 • สร้างโปรโมชั่นได้ กลุ่มสินค้า กลุ่มลูกค้า และบางช่วงเวลา

 • กำหนด Credit Limit สำหรับการขายให้กับลูกค้า แต่ละรายได้

Sales-Quotation.png

สถานะเอกสาร

ติดตามสถานะเอกสารได้ตลอดเวลา

 • ร่างใบเสนอราคา

 • ส่งเรื่องอนุมัติ

 • อนุมัติ

 • ส่งให้ลูกค้า

 • ยืนยันคำสั่งขาย (Sales Order)

2021-12-09_163510.png

จองของ และ สต๊อก

 • พนักงานขายสามารถ ตรวจสอบสต๊อก และ ทำการจองของ ขณะที่กำลังจัดทำใบเสนอราคา

 • หัวหน้า หรือผู้จัดการสามารถเรียกดูข้อมูลการจองของ และระยะเวลาที่จองเอาไว้

 • พนักงานขายสามารถส่งใบคำขอซื้อ (Purchase Request: PR) ไปยังแผนกจัดซื้อได้ โดยระบุ สินค้า จำนวน และวันที่ ที่ต้องการของ

ODOO INSTALL.png
plm_screenshot_01.gif

ติดตามการส่งของ

 • พนักงานขายสามารถค้นหา ใบส่งของ ได้จากเลขเอกสารคำสั่งขาย (Sales Order)

 • สามารถแบ่งการส่งของได้หลายรอบ และรองรับการแบ่งสินค้าเป็น Package

 • ติดตามสถานะการส่งของ และ กำหนดการส่งของจากฝ่ายคลังสินค้าได้ตลอดเวลา

ติดตามสถานะการรับชำระเงิน

 • ติดตามสถานะแจ้งหนี้ (Invoice) โดยตรงจากระบบ

 • สามารถสร้างใบแจ้งหนี้โดยอ้างอิงได้ทั้ง คำสั่งขาย (Sales Order) และ ใบส่งของ (Delivery Order)

 • สามารถออกใบแจ้งหนี้ได้หลายครั้งต่อหนึ่งคำสั่งขาย (Sales Order)

 • รองรับวิธีการชำระเงินทั้งแบบ เงินสด เงินโอน และ เช็ค

accounting_screenshot_02.gif

เชื่อมต่อระบบงานบัญชี

1.กรณีที่ต้องการใช้งาน Software ภายนอก สำหรับงานของฝ่ายบัญชี สามารถทำได้โดยส่งออกข้อมูล คำสั่งขาย (Sales Order) หรือ ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ในรูปแบบ CSV และทำการนำเข้าข้อมูลสู่โปรแกรมบัญชีที่ต้องการ

​2.กรณีที่ต้องการใช้งาน Software ระบบเดียว สามารถทำได้โดยเปิดใช้งานทั้งระบบ Full ERP เพื่อให้ระบบเชื่อมต่อข้อมูลทั้งองค์กร ลดภาระการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน 

 

City from Below

โซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดระบบให้ลูกค้าสามารถ Login เข้ามา สั่งของได้เอง

bottom of page