top of page
pic-banner-bg.jpg

ระบบ ERP ใช้งานผ่าน Cloud

ระบบซื้อ, ขาย, คลังสินค้า, ผลิต, งานติดตั้ง-ซ่อมบำรุง, การเงิน-บัญชี

ใช้งานง่าย ตอบโจทย์พนักงานทั้งองค์กร

ผู้ใช้งาน 7 ล้านคนทั่วโลก

DTR_LOGO-NAME.png

บริษัทดาต้ารูท เอเซีย จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2013 ให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานทางธุรกิจ และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบ Odoo ERP ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก มาตั้งแต่ปี 2015 นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร โดยมีหมายเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ลำดับที่ 0538 

การใช้งานระบบ
ซื้อ-ขาย-คลัง-บัญชี

ระบบใช้งานง่าย รวมข้อมูลทุกอย่างในแอป เดียวพร้อมให้บริการคำปรึกษา

icon_sale.png

งานขาย

CRM, การตั้งราคาสินค้า, โปรโมชั่น, คิดค่าคอมมิชชั่น, ใบเสนอราคา, อนุมัติใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, การวางบิล, ติดตามสถานะงาน, รายงานวิเคระห์การขาย

icon_purchase.png

งานจัดซื้อ

ประวัติ Supplier, ประวัติการซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ระบบแจ้งเตือน และสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ, การอนุมัติใบสั่งซื้อ, ติดตามสถานะการสั่งซื้อ, รายงานต่างๆ

icon_inventory.png

คลังสินค้า

สร้าง Location ได้ไม่จำกัด, ทราบสถานะของ Stock ได้แบบ realtime, เชื่อมต่อกับใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ใบเบิกของ ใบสั่งผลิต  ใบรับของ ใบส่งของ 

การใช้งานระบบ
ขายหน้าร้าน (POS)
E-commerce

ระบบที่รองรับการขายสินค้าได้หลายสาขา รวมถึงการลงสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ

icon_project.png

วิเคราะห์โครงการ

ตั้งงบประมาณ และ ติดตามสถานะทางการเงิน รายรับ รายจ่ายของแต่ละโครงการ เชื่อมต่อกับข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ใบสำคัญต่างๆ 

icon_pos.png

ขายหน้าร้าน POS

แคชเชียร์หน้าร้าน, ออกใบเสร็จแบบเต็ม และแบบย่อ, กำหนดให้เช็ค หรือไม่เช็คสต๊อกก่อนขาย, เช็คสต๊อกข้ามสาขา, เซ็ตโปรโมชั่น, กำหนดส่วนลด, รองรับการทำงานหลายสาขา หรือ ธุรกิจ แฟรนไชส์ สามารถทำงานแบบ Offline ได้

icon_website_enterprise.png

E-Commerce

ขายของออนไลน์ โดยข้อมูลสินค้า ราคา และสต๊อก ดึงจากระบบหลัก สามารถปรับแต่งหน้าร้านได้เอง ใส่คำอธิบายและรูปสินค้า พร้อมทั้งกำหนดว่าสินค้าตัวไหนบ้างที่จะขายออนไลน์

การใช้งานระบบ
บัญชี - การเงิน
และรายงาน

ระบบที่รองรับการทำบัญชี และการเงินครบวงจร รวมไปถึงสามารถดูรายงานทางบัญชีได้ทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็น รายงานประจำเดือน หรือปี เป็นต้น

icon_industry_fsm.png

งานติดตั้ง

งานให้บริการนอกสถานที่ งานติดตั้ง งานซ่อมบำรุง จ่ายงานให้พนักงาน การติดตามงาน ตรวจสอบสถานนะงาน การจัดทำใบเสนอราคา และ ใบแจ้งหนี้ สำหรับค่าบริการ

icon_account_enterprise.png

บัญชี และการเงิน

รองรับทั้งระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง, เงินสดย่อย, เงินทดรองจ่าย, ทะเบียนทรัพย์สิน 

icon_account.png

รายงาน

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี, รายงานสินค้าคงเหลือ, รายงานสินค้าและวัตถุดิบ, งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล, รายงานลูกหนี้คงเหลือ, รายงานเจ้าหนี้คงค้าง, รายงานลูกหนี้รายตัว, รายงานเจ้าหนี้รายตัว, รายงานบัญชีแยกประเภท

icon_mrp.png

วางแผน และผลิต

กำหนด BOM, ขั้นตอนการผลิต, ต้นทุนมาตรฐาน, เชื่อมต่อกับงานขาย จัดซื้อ สต๊อก, ออกใบสั่งผลิต, วางแผนและ ควบคุมการผลิต, วัดประสิทธิภาพการผลิต

icon_note.png

ต้นทุนการผลิต

รองรับทั้งระบบต้นทุนการผลิตแบบง่าย และระบบต้นทุนการผลิตแบบมาตรฐาน, สามารถตั้งค่าต้นทุนมาตรฐานทั้งหมดได้ในเอกสารต้นทุน ง่ายต่อการเลือกเพื่อนำไปผลิต และทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

icon_fleet.png

Fleet

จัดคิวรถ, ใบหยิบของ, ควบคุมรถส่งของ, เก็บประวัติรถ, ประวิติการทำประกันภัย, ประวัติการซ่อมบำรุง, ข้อมูลคนขับ

เข้าใช้งานได้จากทุกที่ผ่าน Internet

Sales - Customer (4MB).gif
pic-banner-bg.jpg
  • ใช้งานง่าย ไม่ต้องติดตั้ง Software เพิ่มเติม

  • ใช้งานผ่าน Web Browser ได้ทั้ง Chrome, Safari, Edge, Firefox

  • รองรับการทำงานจาก Laptop, Tablet, Smartphone

  • มีระบบ Backup

pic-access-anywhere.png

ข้อมูลทุกส่วนเชื่อมต่อถึงกัน

pic-banner-bg.jpg

ทุกระบบงานใน Odoo เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลชุดเดียว ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ สอดคล้องกันทั้งองค์กร

erp.png

วีดีโอ สาธิตการใช้งาน

Contact
bottom of page