top of page

Odoo 15 ระบบงานขาย บริการหลังการขาย สำหรับ Dealer และ สาขา


 

หัวข้อ


- ตั้งค่าข้อมูลเกี่ยวกับ Dealer,สาขา, พนักงาน

- ระบบ Website สำหรับลูกค้าเพื่อทำนัดหมาย และ ระบบสำหรับพนักงาน De