top of page

Odoo 15 - การจัดส่งสินค้าโดยแบ่งเป็น Package


 

หัวข้อ


- สร้างใบส่งของ (Delivery Order) โดยอัตโนมัติเมื่อยืนยันคำสั่งขาย (Sales Order)

- การสร้างใบส่งของเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการส่งมอบสินค้าเกิน 1 ครั้ง (Backorder)

- สร้าง Package เพื่อบรรจุสินค้าในการส่งสินค้า

284 views0 comments

Comments


bottom of page