top of page

Odoo 15 - ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ สำหรับการรับประกันสินค้า ผ่าน Website


 

หัวข้อ


- สร้างแบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียน (Survey)

- เพิ่มเมนู และ หน้าจอ ใน Website สำหรับให้ลูกค้าเข้ามาลงทะเบียนสินค้า<